Welkom!

Dit is de website van Kees Blokland. Kijk rond en geef een reactie.

Welcome,
This is the website of Kees Blokland. Have a look around and give a reaction.

today

all that busy life I left

behind me and relaxed

I breathe deeply here

inhale the beauty around

I kissed my grandchildren

they went asleep in the comfort of

our family cottage where peace

slowly overcame the echo’s of noise

betekenis

over de velden en de verte

ontvouwt zich ongemeten ruimte

waar het uitzicht

zich verdiept waar

coulissen versmelten

waar tijd zich verlaat

ik sta in hier en nu

vol verwondering

en onverwacht

openbaart zich

onpeilbaar

betekenis

Beelden uit Giethoorn, Images from Giethoorn

De presentatie van de bundel gedichten en tekeningen “Beelden uit Giethoorn” op 21 maart is vanwege de Coronacrisis voor onbepaalde tijd uitgesteld. De bundel van Kees Blokland en Famke Hajonides is al wel verkrijgbaar ad 15 E bij de locale boekhandels in Giethoorn en kan besteld worden bij de uitgever Cees Duine : ceesduine.uitgever@hetnet.nl

Tags: , , , , , ,

Bilderbergconferentie VNO/NCW 2020

over de brug komen

midden in het bos roept de redelijke Boer óp
tot diep in de Kelder van de Bilderberg
een brug te bouwen over traag stromende
rivieren van opkomend ongenoegen

de wantrouwende journalist omarmt de barmhartige Marokkaan
op dit podium van geloof hoop en liefde

‘s lands grootste kruidenier kijkt voorbij
de kleintjes bezorgd door de winkelruit
deze scherp gesneden topmanager ziet onverwacht
have-nots en dikkerds buiten staan

strak maakt de Franse sociologe vaste beelden vloeibaar
her narrative interpretation of identity
touches upon semantic illusions
haar brug is zowel open als dicht

de begrijpelijke professor speelt ook met staande begrippen
op zoek naar houvast maakt hij brede welvaart meetbaar
daagt de macht van de markt uit
kietelt het zitvlees van dit gezeten establishment

de columniste verenigt vele identiteiten
in één leven in één lijf je bent wat je ziet
haar kaleidoscoop toont veel facetten
maar belastingontwijking niet

het duo Hugo en Wouter landt jolig in onze kloof
hun jeugdige bravoure wijkt soms voor het besef
van de noodzaak van de brug
daar staan ze dan
twee keer 80 miljard zwaar
alert
gevat
biertje
vol dadendrang
de reflectie kort
als het debat vuur trekt
kiezen ze de luwte achter Jort

na de lange nacht aan de bar verkoopt
de abt opgewekt zijn Koningshoeven bier vóór de preek
verbindt de oude woorden zo eenvoudig
met ons verlangen nú over de kloof lief te hebben

na de herverkiezing van Jan Peter worden de
brugdelen door Hans de bouwer uitgestald
de monteurs in het forum draaien al
aan vele knoppen in hun middenveld
nu zitten ze breed
vol goede wil
samen zonder haarkloven bij Jort
ideeën woorden plannen stromen volop
wat houdt nog tegen dat er geleverd wordt ?

de één na slimste professor ter wereld heeft de bouwstenen
zichtbaar gemaakt van informatie materie en leven
neemt ons mee diep in het onvoorstelbare universum
vol verbeelding en nieuwsgierigheid begrepen we alles
even

ik heb een droom
de brug is klaar
het geld is keurig nageteld
er is genoeg
we gaan op weg
naar verte die niemand weet
door vuur dat mensen samensmeedt
de overkant is helder in ons zicht
Hans is dit jouw laatste gedicht?

Oosterbeek 8 februari 2020

Beelden uit Giethoorn

Op 21 maart 2020 wordt in Giethoorn de bundel “Beelden uit Giethoorn”met gedichten en kleursjablonen van Famke Hajonides en Kees Blokland, uitgegeven door Cees Duine,  ten doop gehouden.
14.00 uur in de doopsgezinde vermaning aan het Binnenpad. In het nederlands en in het engels. Onderstaand het eerste gedicht :

 

 

het oude dorp

 

door het oude dorp

loopt een intieme waterweg

 vol verleden

omringd door rieten daken 

en elegante tuinen 

 

over hoge houten bruggen 

ontsluiten zich eilanden 

naar het pad 

betreden door vreemde voeten 

en vertrouwde klompen 

 

her en der opent zich 

zicht op wieden 

en uitgestrekte weidevelden 

waar vogels zingen 

uit verre landen

 

 

the old village

 

through the old village

a waterway unlocks

centuries of history

amidst thatched roofs

and elegant gardens

 

over high wooden bridges

islands disclose themselves

to the path

entered by foreign feet

and familiar  wooden shoes

 

here and there opens

the view on lakes

and extended fields

where birds sing

from far countries